Hrubá stavba rodinného domu - Havlíčkova Borová

Popis:               Výstavba hrubé stavby na klíč částečně podsklepeného rodinného

                        domu po střešní konstrukci včetně finální střešní krytiny.

Lokace:             Havlíčkova Borová

Rok výstavby:   2017

Investor:          fyzická osoba

dokončení hrubé stavby rodinného domu dokončení hrubé stavby rodinného domu dokončení hrubé stavby rodinného domu dokončení hrubé stavby rodinného domu dokončení hrubé stavby rodinného domu vyzdívky vnitřních příček v podkroví založení vnitřních příček podstřešní fólie, osazení střešních oken, laťování podstřešní fólie, osazení střešních oken, laťování dodávka a montáž krovu dodávka a montáž krovu dodávka a montáž krovu založení terasy systémové schodiště soklová část opatřena vyrovnávací stěrkou děšťová kanalizace včetně napojení na budoucí střešní svod spodní stavba opatřena nopovou fólií zaústění venkovní kanalizace vnitřní zdivo, separace podlahové kce zateplení podzemní a soklové části vyzdívky podkroví venkovní kanalizace vyzdívky štítového zdiva zmonolitnění stropní konstrukce, vyzdívky podkroví prostor pro schodiště stropní konstrukce systémová stropní konstrukuce nad 1NP systémová stropní konstrukuce nad 1NP ztužující betonové věnce vyzdívky prvního podlaží RD vyzdívky prvního podlaží RD vyzdívky prvního podlaží RD vyzdívky prvního podlaží RD vyzdívky prvního podlaží RD vyzdívky prvního podlaží RD založení prvního šáru nadzákladového zdiva osazení ocelových nosníků a překladů zásyp pod základovou desku, prostupy kanalizace provedení ležaté kanalizace založení nadzemní části do terénu vytažení izolace proti vlhkosti na vnější líc zdiva výstavba polozapuštěného podlaží ze ztracených tvárnic založení zdiva ze ztraceného bednění izolace proti zemní vlhkosti včetně opracování prostupů štěrkové podsypy pod základovou desku základové pasy ze zpraceného bednění, štěrkový podsyp pod základovou deskou provedení výkopových prací provedení výkopových prací

Dodáváme stavby na klíč

kompletní stavby

Jsme odborný dodavatel

zelená úsporám

Rychlý kontakt

Ladislav Adamec: 775 116 314

Ing. Michal Švadlenka: 723 451 890

Zdeňka Pátková: 736 437 761


stavitelstvi.adamec(a)seznam.cz
www.komplexni-stavba.cz

Podpořil Fond Vysočiny