Fasáda panelového domu Husova, Havlíčkův Brod

Popis:             Dodávka a montáž kontaktního zateplovacího systému

                       panelového domu z minerálních desek, včetně aplikace finálních

                       vrstev s omítkovinou. Zateplení soklové části včetně aplikace

                       marmolitové omítky, provedení odizolování spodní stavby

                       nopovou fólií, terénní úpravy

Lokace:           Havlíčkův Brod

Rok výstavby:  2017

Investor:         ATOS, spol. s.r.o.

finální provedení fasády finální provedení fasády odizolování spodní části nopovou fólií odizolování spodní části nopovou fólií vyrovnávací stěrka na polystyrénu zateplení soklové části polystyrénovými deskami zateplení soklové části polystyrénovými deskami finální fasáda nadzemní části aplikace finální tenkovrstvé omítky aplikace finální tenkovrstvé omítky aplikace finální tenkovrstvé omítky zateplení části fasády, aplikace vyrovnávací vrstvy vyrovnávací stěrka se sklovláknitou tkaninou na zateplovací systém vyrovnávací stěrka se sklovláknitou tkaninou na zateplovací systém kontaktní zateplovací systém z minerální vaty kontaktní zateplovací systém z minerální vaty započetí montáže zateplovacích desek započetí montáže zateplovacích desek

Dodáváme stavby na klíč

kompletní stavby

Jsme odborný dodavatel

zelená úsporám

Rychlý kontakt

Ladislav Adamec: 775 116 314

Ing. Michal Švadlenka: 723 451 890

Zdeňka Pátková: 736 437 761


stavitelstvi.adamec(a)seznam.cz
www.komplexni-stavba.cz

Podpořil Fond Vysočiny