Rekonstrukce pultové střechy Čechovka - Havlíčkův Brod

Popis:               Odstranění stávajících zdegradovaných vrstev střešní

                        konstrukce, zřízení nového střešního souvrství. Dále bylo

                        provedeno zateplení římsy včetně aplikace finálních vrstev

                        probarvené omítky, oplechování a klempířské výrobky.

Lokace:            Havlíčkův Brod

Rok výstavby:  2017

osazení klempířských prvků střechy osazení klempířských prvků střechy osazení klempířských prvků střechy zateplení římsy zateplení římsy zateplení římsy zateplení římsy odstranění degradovaných vrstev střešního pláště odstranění degradovaných vrstev střešního pláště odstranění degradovaných vrstev střešního pláště odstranění degradovaných vrstev střešního pláště odstranění degradovaných vrstev střešního pláště odstranění degradovaných vrstev střešního pláště

Dodáváme stavby na klíč

kompletní stavby

Jsme odborný dodavatel

zelená úsporám

Rychlý kontakt

Ladislav Adamec: 775 116 314

Ing. Michal Švadlenka: 723 451 890

Zdeňka Pátková: 736 437 761


stavitelstvi.adamec(a)seznam.cz
www.komplexni-stavba.cz

Podpořil Fond Vysočiny